รับสมัครผลงานพี่น้องพุทธศาสนิกชนไทยทั่วประเทศส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลพุทธศาสนิกชนดีเด่นเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2565 และรับสมัครพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศส่งผลงานเข้ารับรางวัล Salam aidilfitri award 1443 เนื่องในวันฮารีรายออิดิ้ลฟินตรี