บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 พร้อมมาตรการการป้องกันโรคโควิด 2019 อย่างเข้ม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 พร้อมมาตรการการป้องกันโรคโควิด 2019 อย่างเข้ม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565

ดร.จงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

ขอบคุณภาพจาก เพจ โรงเรียนนครสวรรค์