โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ เข้าร่วมอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA และ SCQA

วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางศิริรัตน์ นิ่มมา และคณะครู เข้าร่วมอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA และ SCQA ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์