สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน

วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรมบุญ อธิการบดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบหนังสือพระราชทาน จำนวน 4,800 เล่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่สถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยี จิตรลดาในจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง