การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น (นักเรียนในสังกัด) เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565   

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น (นักเรียนในสังกัด) เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสารสนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์