งานสัมมนาเชิงวิชาการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

วัน พุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางพรเพชร เขมวิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมเป็นผู้เสวนาและมีการแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์แนวทางพร้อมด้วยการแบ่งปันความคิดเห็นการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนและการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1ANSb-309h_TdaaL0hKCI_miHV0OCBUfc?usp=sharing