การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผอ.บรรพต สมสวย และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นำโดยนายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และบุคลากรหลักของโรงเรียน