สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชู​ทิศ​ มัชฌิม

วัน อังคาร  ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชู​ทิศ​ มัชฌิม​ พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินท์ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา (ก.ต.ป.น.​) นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา  นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนนวมินทราชู​ทิศ​ มัชฌิม​

รูปจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1A88mluZQhLfd7_xgxcI8bE_SAA5gb3Gw