การประชุม จิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์  

วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษา ร่วมการประชุม จิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุม ในที่ประชุมได้รายงานนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานนครสวรรค์ ในห้วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 และแผนการดำเนินงานจิตอาสา ในเดือนต่อไป,จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/65 จำนวน 26 นาย รายงานตัวตามลำดับ และประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับจิตอาสา 904  ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์