การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 

วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์