สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายบุญชอบ โตคำ  ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.) นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ  นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม