สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พร้อมด้วยนายบุญชอบ โตคำ  ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.) นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ  นางสัมพรรณถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา