การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะศึกษานิเทศก์ได้ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์