สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 

16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และคณะศึกษานิเทศก์ได้ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์