โรงเรียนไพศาลีพิทยาขอขอบคุณ“สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนไพศาลีพิทยา” มอบโต๊ะชุดให้กับโรงเรียนไพศาลีพิทยา จำนวน 4 ชุด

โรงเรียนไพศาลีพิทยาขอขอบคุณ“สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนไพศาลีพิทยา” มอบโต๊ะชุดให้กับโรงเรียนไพศาลีพิทยา จำนวน 4 ชุด