สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางมณฑิราบุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  ณ   โรงเรียนพยุหะพิทยาคม