การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2565 

วัน จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม และพิธีการมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทาน ได้แก่ นางสาววรินยุภา วาชิซาวา และ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์