การประชุมคณะกรรมการ ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการค้ดเลือกบุคลลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

วัน จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการค้ดเลือกบุคลลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์