ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ประเภททีม 4 คน(หญิง)ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่คว้าเหรียญทอง 🥇จากการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ประเภททีม 4 คน(หญิง)ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ วันที่ 13 มีนาคม 2565
นักกีฬาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1. ด.ญ.กมลชนก สุขเนียม
2. ด.ญ.สิริปัญโญ ไหมทอง
3. ด.ญ.รัชดาภรณ์ ตะกูลษา
4. ด.ญ.นัทธพร บุญช่วย
ผู้ฝึกสอน 3 คน ดังนี้
1. นายวัชระ ทนทาน ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น
2.นางสาวแตงโม ม่วงโพธิ์
3.นายเชาวลิต ไทยสุชาติ
โดยมี นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ให้การสนับสนุน