การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีการแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

รูปจาก GOOGLE DRIVE คลิ๊กที่ลิ้งค์ครับ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nV0cMLhBQWV9xEhlHjmYkr9KoAuSZD1y