ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North ประเด็นสัมภาษณ์ “การศึกษาไทย กับสถานการณ์ปัจจุบัน”

วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North ประเด็นสัมภาษณ์ “การศึกษาไทย กับสถานการณ์ปัจจุบัน”  ผ่านรายการข่าว NBT North ในระบบออนไลน์เพจ NBT North และ Live NBT North