โรงเรียนวังข่อยพิทยา ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวังข่อยพิทยา ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔