การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร​ ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (อกศจ.) (เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัยและการกำหนดวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์