สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ตามที่สพม.นครสวรรค์ ได้มอบหมาย ว่าที่ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแข่งขันสูงประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART Program, ห้องเรียนพิเศษทางภาษา (IEP) และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (SMART-COM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมี นายพจนลักษณ์ ชูยอด  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พาเยี่ยมชมบรรยากาศและสถานที่การจัดสอบทั้งนี้ทางโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด