สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นางสาวสุกฤตา  สนิทจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางมัณฑนา รอทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแข่งขันสูง ห้องเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมี นายชาญชัย  ชนิดสะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พาเยี่ยมชมบรรยากาศและสถานที่การจัดสอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด