รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนนครสวรรค์

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับ นางพรเพชร เขมวิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัด นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนนครสวรรค์ โดยโรงเรียนนครสวรรค์ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 เตรียมความพร้อมอาคารและสถานที่สอบ สถานที่จำหน่ายอาหารอย่างเข้ม และตรวจ ATK คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อทุกคน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565