รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นางพรเพชร เขมวิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนนครสวรรค์ โดยโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 เตรียมความพร้อมอาคารและสถานที่สอบ สถานที่จำหน่ายอาหารอย่างเข้ม และตรวจ ATK คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อทุกคน ณ โรงเรียนนครสวรรค์

ขอบคุณภาพจาก โรงเรียนนครสวรรค์