การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย สหวิทยาเขตร่มเกล้า – นวมินท์ และสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย สหวิทยาเขตร่มเกล้า – นวมินท์ และสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YwVfAhob4LKXu9wp0z7i1KAhRHkpAG68