สพม.นครสวรรค์ ตรวจหาเชื้อ COVID -19 ด้วยวิธีตรวจแบบเร็ว (Antigen Test Kit : ATK) ตามนโยบาย ศบค. จังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำทีมโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีตรวจแบบเร็ว (Antigen Test Kit : ATK) ตามนโยบาย ศบค. จังหวัดนครสวรรค์ โดยการตรวจหาเชื่อครั้งนี้ ไม่มีบุคลากรคนใดติดเชื้อโควิด -19 โดยรับรองการตรวจจากแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1eYjlbfaQQM6YdB6x2hhCFWJcSyhWrNXh?usp=sharing