เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมอบรม ออนไลน์ หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมอบรม ออนไลน์ หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
หลังอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จาก สพฐ สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีหลังอบรม

https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/
เว็บไซต์เรียนรู้หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”