สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน (Conference on Child Safeguarding in School) 

วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน (Conference on Child Safeguarding in School)  ณ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ถนนสุขุมวิท และมีการอภิปราย (สนทนาโต๊ะกลม) เรื่อง “โรงเรียนทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการปกป้องเด็กในประเทศไทยได้อย่างไร?” ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ZOOM