สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุทาภัทร  ศิวนาถกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา

วัน จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุทาภัทร  ศิวนาถกูล เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา  ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา