สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ  ทองนิตย์ เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา

วัน จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  10.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ  ทองนิตย์ เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา  ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา