สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีและรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีและรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี2564  จาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์