สพม.นว ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ กันเพ็ชร์เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ กันเพ็ชร์เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา