สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางมณฑิรา บุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จิโรจ จิ๋วแหยม เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม