บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Pfizer เข็มที่ 4

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Pfizer เข็มที่ 4 ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก อำเมืองเมือง จังหวัดนครสวรรค์