ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์