ชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาการศึกษากับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาการศึกษากับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” ให้แก่เครือข่ายคุรุทายาทนักพัฒนาการศึกษา จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี