การปฐมนิเทศและการรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศและการรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์