เทศบาลอุดมธัญญา มาพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อ ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

เทศบาลอุดมธัญญา มาพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อ ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19