สพม.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

วัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ร่วมต้อนรับ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์