สพม.นครสวรรค์ ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์เวลา07.30-17.00น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษา (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ) นายคมกฤช แผนเสือ และนางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอตาคลี อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)อย่างเคร่งครัด