การอบรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียน Bridgestone Global Road Safety Project 

วัน จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียน Bridgestone Global Road Safety Project ณ โรงเรียนนครสวรรค์