สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงไม่เกิน 12 ปี จังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29) โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ,ทีมแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์,สื่อมวลชน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงยิมเนเชียม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลโซติรวีนครสวรรค์