สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางมณฑิรา บุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกษม รัตนพรหม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา