สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting

วัน พุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Junzx5u8z3ObkTLukKTjCj2LFiPXFm_