การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์