สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำสนามสอบที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

วัน เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นำโดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ประจำสนามสอบที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม