การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ประจำสนามสอบที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564 ประจำสนามสอบที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และคณะครู ร่วมการประชุม ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

https://drive.google.com/drive/folders/12su7k8FCTt1kDfrmz8jeUb3rxPbFqS3Q